Pulpit menedżera

Pulpit Menadżera to narzędzie, dzięki któremu kadra kierownicza lub właściciel przedsiębiorstwa, z każdego miejsca na świecie, ma dostęp do danych finansowych, kadrowych, handlowych i wielu innych o swojej firmie, poprzez przeglądarkę internetową. Klient korzystając z przeglądarki internetowej uzyskuje dostęp do: 

  • zapisów księgowych i deklaracji
  • płatności, w tym informacji o podatkach do zapłaty z możliwością drukowania przelewów
  • danych o kontrahentach
  • list płac oraz danych kadrowych
  • przypomnień o terminach (badania lekarskie, wygasające umowy lub uprawnienia pracowników)
  • ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
  • struktury kosztów i przychodów oraz wielu innych analiz i raportów.

    Więcej