Kadry i płace

 • prowadzenie i aktualizacja akt osobowych pracowników
 • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
 • naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy oraz umów cywiloprawnych
 • pomoc w wyborze formy zatrudnienia pracownika (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło)
 • rozliczanie pracowników z wykorzystanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy (urlopów okolicznościowych, zwolnień lekarskich itp.)
 • wyliczanie przysługujących urlopów oraz innych świadczeń pracowniczych
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników
 • sporządzanie i rozliczanie list płac z uwzględnieniem wszelkich dodatków tj. nocne, nadliczbowe i potraceń tj. komornicze, alimenty
 • sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach pracowników (PIT – 11, PIT – 4R)
 • sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem, zmianą i rozwiązywaniem stosunku pracy
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych